Fase 1: Voorbereiding van de verkiezingen en configuratie 

Voorbereiding van de kiezers- en kandidatenlijsten. De kiezers worden eerst geregistreerd en iedereen krijgt een speciaal voor hem gecreëerde digitale identiteit. Dit kan variëren van de best beveiligde gecodeerde smartcards tot een toegangscode met ID / wachtwoord. Er worden geheime sleutels aangemaakt en aan een bepaald aantal door de klant aangeduide beheerders bezorgd. Dat verzekert de vertrouwelijkheid en de betrouwbaarheid en maakt fraude onmogelijk.

Fase 2:  Verkiezing

De kiezers authentificeren zich in de toepassing (on-line of in een stemhokje ter plaatse). Elegio verifieert de rechten en linkt deze aan de vastgelegde kiesparameters. De stemmen worden d.m.v. vele cryptographiques algoritmen versleuteld om de anonimiteit, de integriteit en het mengen van de urnes te garanderen. Elke kiezer ontvangt een bevestiging van de stemming; hij heeft de mogelijkheid om na te gaan of zijn stembiljet in de stembus zit.

Fase 3: het tellen van de stemmen en het opmaken van de resultaten

Na afloop van de verkiezing wordt de urne afgesloten en verzegeld. De verzegelingstechnologie van Elegio verzekert de transparantie van de stembussen (en van de sleutels!) en garandeert de integriteit. De transparantie laat toe dat de inhoud van de stembus ter controle openbaar kan gemaakt worden!

De klant verzamelt een vereist minimaal aantal beheerders die over een sleutel beschikken; deze sleutel maakt het mogelijk om de procedure voor het automatisch tellen op te starten.

Op vraag van de klant kunnen wij interne taken voor onze rekening nemen, zoals de organisatie van de verkiezing. Bijvoorbeeld: opportuniteitsanalyse voor een e-Vote; bepalen van het verloop van de verkiezingen en van de interne procedures bij de klant; interne opleiding bij de klant en hulp voor de communicatie, ondersteunig ter plaatse; verhuren van computers; enz.