Elegio WEB is een gedematerialiseerde oplossing voor de grootschalige organisatie van verkiezingen, referenda, raadplegingen, opiniepeilingen "met verplichtend resultaat" of eender andere "kiescontext" op plaatselijk (in stemhokjes) of ruimer niveau (web). De oplossing maakt het bijvoorbeeld mogelijk om via internet of een intra- of extranet te stemmen. Elegio WEB heeft dezelfde geavanceerde en beveiligde functies als Elegio URN maar gebruikt deze uitsluitend via een web interface.

Elegio Web is toegankelijk via webnavigatoren zonder dat daarbij enig gespecialiseerd materiaal vereist is.
Met deze oplossing kan u elke soort verkiezing of raadpleging organiseren die een absolute anonimiteit, integriteit, transparantie en onvervalsbaarheid vereist.
Deze tool voor digitale verkiezingen is beschikbaar in een standaardversie, maar kan ook aangepast worden aan uw specifieke behoeften.

  • Een gedematerialiseerde kiesoplossing
  • Voor de organisatie van verkiezingen, raadplegingen en referenda
  • Gemakkelijk te gebruiken, geen installatie of uitrol vereist, geen onderhoud
  • Zowel standaard als flexibele packs die rekening houden met de specifieke noden van de klant

Hoe ziet Elegio WEB eruit?

Hieronder ziet u een voorbeeld van een screenshot van een politieke peiling,